• banner1.jpg
  • banner2.jpg
  • banner3.jpg

ผู้บริหารโรงเรียน

หมวด: กลุ่มบริหารงาน เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 21 ตุลาคม 2558 เขียนโดย Super User

ผู้บริหารโรงเรียน

untitled 

นายเอกชัย กอธงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา


 

   

หัวหน้างานวิชาการ หัวหน้างานธุรการ หัวหน้างานแผนงาน หัวหน้างานบริหารทั่วไป
untitled1 untitled2 untitled3 untitled4
นางยินดี ขันบุตร นายประจักษ์ คงตระกูล นางสุคันธร มณฑิราช นางสัตตบุษย์ แก้วละมัย

 

 


 

ฮิต: 1268