• banner1.jpg
  • banner2.jpg
  • banner3.jpg

งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้

นักเรียนตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะภาคใต้

โรงเรียนปากน้ำชุพรวิทยาได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมภาคใต้ในสาขาจักสานไม้ไผ่ระดับม.ปลาย

1.นางสาวจันทร์แรม  ม่วงเขียว

2.นางสาวเสาวลักษณ์  สันฐานสมุทร

3.นายชัยมงคล  สงัดกิจ

ทำการแข่งขันในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00-12.00น. ที่โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

 

ฮิต: 1107