• banner1.jpg
  • banner2.jpg
  • banner3.jpg

ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรัฐสภาสัญจร

หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 19 พฤศจิกายน 2558 เขียนโดย Super User

ครูและนักเรียนได้เข้าร่วมโครงการรัฐสภาสัญจรโดยเลขาธิการรัฐสภาณโรงแรมมรกตชุมพร ระหว่างวันที่ 18-19 พ.ย. 2558

 

ครูเบญจพร คงตระกูล
นักเรียนนำเสนองาน
ครูและนักเรียนร่วมกันถ่ายภาพ
ฮิต: 957