• banner1.jpg
  • banner2.jpg
  • banner3.jpg

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 17 ธันวาคม 2558 เขียนโดย นายรัญจวน มากแดง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เป็นตัวแทนของ สพฐ.เขต11

ในการแข่งขันทักษะทีจังหวัดสขลาในวันที่ 9 ธันวาคม  2558

1.การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ม.ปลาย  ได้เหรียญทอง อันดับ 6

1.นางสาวจันทร์แรม ม่วงเขียว

2.นางสาวเสาวลักษณ์ สันฐานสมุทร

3.นายชัยมงคล สงัดกิจ

2.การแข่งขันมารยาทไทยม. ต้น เหรียญทอง อันดับ 9

1เด็กหญิงณภัสวรรณ ศิลปเศวต

2.เด็กชายปิยภูมิ หวายนำ

ฮิต: 760